MENU
 • 1 of 5 LETS WORK FOR THE FILIPINO PEOPLE
 • 2 of 5 LETS WORK FOR THE FILIPINO PEOPLE2
 • 3 of 5 TURN OVER OF OFFICE CEREMONY

  TURN OVER OF OFFICE CEREMONY

  WITH PMGEN GUILLERMO LORENZO TOLENTINO ELEAZAR AS PRESIDING OFFICER

   

   

 • 4 of 5 TURN OVER OF OFFICE CEREMONY
 • 5 of 5 HPG TIPS

  MGA PAALALA PARA SA LIGTAS NA PAGLALAKBAY